Klasser - AB Trafikksenter AS avd. Rommen

Klasser

AB TRAFIKKSENTER AS

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Førerkortopplæringen

Trafikkopplæringen er delt inn i 4 trinn.

Trinn 1 

Trafikalt grunnkurs er for deg som er mellom 15 - 25 år. Har du fylt 25 år er du fritatt deler av kurset, men må allikevel gjennomføre Plikter ved trafikkhuell, Førstehjelp og Trafikant i mørket.

Trinn 2 

Dette trinnet handler om å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøretekniske ferdigheter er nødvendig for å få utbytte av trening i trinn 3. Det er ikke fastsatt minimum timeantall for opplæringen på dette trinnet. Trinnet avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3 

Dette trinnet handler om å lære seg å kjøre i variert trafikk slik at man blir tilnærmet selvstendig. Det er ikke fastsatt minimum timeantall for opplæringen i dette trinnet. Mot slutten av trinnet skal det gjennomføres en obligatorisk trinnvurdering samt sikkerhetskurs på øvningsbane.

Trinn 4

Sikkerhetskurs på vei handler i hovedsak om risikoforståelse, å videreutvikle evne til refleksjon, vilje til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåte med lav risiko. 

Hovedmålet for trafikkopplæringen

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 1. er trafikksikker
 2. gir god samhandling
 3. fører til god trafikkavvikling
 4. tar hensyn til helse, miljø og andre behov
 5. er i samsvar med gjeldende regelverk

 


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime

45 min

850 kr

Ettermiddag og helg tillegg

Etter 16:30

100 kr

Trinnvurdering trinn 2

45 min

875 kr

Forbikjøring

4 timer

3 400 kr

Trinnvurdering trinn 3

60 min

1 165 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

5 timer

4 250 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

4 timer

3 400 kr

Førerprøve test

45 min

850 kr

Leie av bil til førerprøve

Bestilling av førerprøve skal kun gjøres etter avtale med læreren. Ved manglende avtale vil eleven bli avvist og innbetalt beløp gå tapt.

2 800 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane m. trasport

 • 1 x Baneleie NAF i tillegg til SKØB

Transport av bil er inkluert, Naf gebyr ikke inkl. i prisen

5 100 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

90 min

1 700 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

90 min

1 700 kr

Annet

AB SEKK (L-BOK-SPEIL-SEKKEN)

499 kr

Baneleie NAF i tillegg til SKØB

1 450 kr

Teoriprøve Statens Vegvesen

660 kr

Førerprøve Statens vegvesen

1 140 kr

Pakke

10 Timers pakke

 • 10 x Kjøretime

8 100 kr

STARTPAKKE 2024

 • 5 x Kjøretime
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Sikkerhetskurs vei
 • 1 x Førerprøve

(Gebyrer til Statens vegvesen og NAF baneleie er ikke inkl. i pakken)

21 990 kr

Informasjon om priser

Avbestilling av timer må skje før klokken 12:00 siste virkedag før kjøretimen. Obligatorisk opplæring må avbestilles innen 3 virkedager.


Lærere klasse B

Kommende kurs

Grunnkurs MC (Motorsykkel (A))

26. juli / AB Trafikksenter AS avd. Rommen, Nedre Rommen 1, 0988 Oslo / 1 100,00

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp (Trafikalt grunnkurs)

5. august / AB Trafikksenter, Nedre Rommen 1 / 1 500,00

Grunnkurs MC (Motorsykkel (A))

26. august / AB Trafikksenter AS avd. Rommen, Nedre Rommen 1, 0988 Oslo / 1 100,00

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp (Trafikalt grunnkurs)

30. september / AB Trafikksenter, Nedre Rommen 1 / 1 500,00

Ta kontakt

Messenger