Klasser

AB Trafikksenter AS AVD. ROMMEN

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Førerkortopplæringen

Trafikkopplæringen er delt inn i 4 trinn.

Trinn 1 

Trafikalt grunnkurs er for deg som er mellom 15 - 25 år. Har du fylt 25 år er du fritatt deler av kurset, men må allikevel gjennomføre Plikter ved trafikkhuell, Førstehjelp og Trafikant i mørket.

Trinn 2 

Dette trinnet handler om å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøretekniske ferdigheter er nødvendig for å få utbytte av trening i trinn 3. Det er ikke fastsatt minimum timeantall for opplæringen på dette trinnet. Trinnet avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3 

Dette trinnet handler om å lære seg å kjøre i variert trafikk slik at man blir tilnærmet selvstendig. Det er ikke fastsatt minimum timeantall for opplæringen i dette trinnet. Mot slutten av trinnet skal det gjennomføres en obligatorisk trinnvurdering samt sikkerhetskurs på øvningsbane.

Trinn 4

Sikkerhetskurs på vei handler i hovedsak om risikoforståelse, å videreutvikle evne til refleksjon, vilje til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåte med lav risiko. 

Hovedmålet for trafikkopplæringen

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 1. er trafikksikker
 2. gir god samhandling
 3. fører til god trafikkavvikling
 4. tar hensyn til helse, miljø og andre behov
 5. er i samsvar med gjeldende regelverk

 


Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime

700 kr

Ettermiddag tillegg

50 kr

Dobbeltime

1 400 kr

Trinnvurdering trinn 2

700 kr

Forbikjøring

2 800 kr

Trinnvurdering trinn 3

700 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

3 500 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

2 800 kr

Førerprøve test

700 kr

Førerprøve

3 400 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane

4 200 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

850 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

850 kr

Annet

AB SEKK (L-BOK-SPEIL-SEKKEN)

499 kr

Baneleie NAF

(inngår ikke i pakken)

1 240 kr

Teoriprøve Statens Vegvesen

640 kr

Foto på Statens Vegvesen

(inngår ikke i pakken)

80 kr

Førerprøve Statens vegvesen

1 100 kr

Produksjon førerkort

(inngår ikke i pakken)

300 kr

Pakke

10 TIMERS PAKKE

 • 10 x Kjøretime

6 300 kr

STARTPAKKE 2019

 • 5 x Kjøretime
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Sikkerhetskurs vei
 • 1 x Førerprøve pakke 2019

16 990 kr

Informasjon om priser

Avbestilling av timer må skje før klokken 12:00 siste virkedag før kjøretimen. Obligatorisk opplæring må avbestilles innen 3 virkedager.


Lærere klasse B

Kommende aktiviteter

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp (TG)

13. jan / AB Trafikksenter, Nedre Rommen 1 / 1.000 kr

Lastsikringskurs tilhenger (B96)

20. jan / Abtrafikksenter - Nedre Rommen 1 / 1.500 kr

Førstehjelp for elever uten trafikalt grunnkurs (TG)

21. jan / AB Trafikksenter, Nedre Rommen 1 / 900 kr

Trafikant i mørket (TG)

23. jan / AB Trafikksenter AS / 1.800 kr

Ta kontakt

Adresse

NEDRE ROMMEN 1

0988 OSLO

221 09 250

kristine@abtrafikksenter.no

Messenger