Klasser

AB TRAFIKKSENTER AS

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Førerkortopplæringen

Trafikkopplæringen er delt inn i 4 trinn.

Trinn 1 

Trafikalt grunnkurs er for deg som er mellom 15 - 25 år. Har du fylt 25 år er du fritatt deler av kurset, men må allikevel gjennomføre Plikter ved trafikkhuell, Førstehjelp og Trafikant i mørket.

Trinn 2 

Dette trinnet handler om å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøretekniske ferdigheter er nødvendig for å få utbytte av trening i trinn 3. Det er ikke fastsatt minimum timeantall for opplæringen på dette trinnet. Trinnet avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3 

Dette trinnet handler om å lære seg å kjøre i variert trafikk slik at man blir tilnærmet selvstendig. Det er ikke fastsatt minimum timeantall for opplæringen i dette trinnet. Mot slutten av trinnet skal det gjennomføres en obligatorisk trinnvurdering samt sikkerhetskurs på øvningsbane.

Trinn 4

Sikkerhetskurs på vei handler i hovedsak om risikoforståelse, å videreutvikle evne til refleksjon, vilje til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåte med lav risiko. 

Hovedmålet for trafikkopplæringen

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 1. er trafikksikker
 2. gir god samhandling
 3. fører til god trafikkavvikling
 4. tar hensyn til helse, miljø og andre behov
 5. er i samsvar med gjeldende regelverk

 


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime

45 min

760 kr

Ettermiddag og helg tillegg

Etter 16:30

100 kr

Dobbeltime

90 min

1 520 kr

Trinnvurdering trinn 2

45 min

800 kr

Forbikjøring

4 timer

3 040 kr

Trinnvurdering trinn 3

45 min

800 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

5 timer

4 300 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

4 timer

3 540 kr

Førerprøve test

45 min

760 kr

Leie av bil til førerprøve

Bestilling av førerprøve skal kun gjøres etter avtale med læreren. Ved manglende avtale vil eleven bli avvist og innbetalt beløp gå tapt.

3 040 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane

Naf gebyr ikke inkl. i prisen

4 560 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

90 min

1 020 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

90 min

1 020 kr

Annet

AB SEKK (L-BOK-SPEIL-SEKKEN)

499 kr

Baneleie NAF

1 300 kr

Teoriprøve Statens Vegvesen

660 kr

Foto på Statens Vegvesen

80 kr

Førerprøve Statens vegvesen

1 140 kr

Produksjon førerkort

310 kr

Pakke

10 Timers pakke

 • 10 x Kjøretime

6 840 kr

STARTPAKKE 2021

 • 5 x Kjøretime
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Sikkerhetskurs vei
 • 1 x Førerprøve

(Gebyrer til Statens vegvesen og NAF baneleie er ikke inkl. i pakken)

18 990 kr

Informasjon om priser

Avbestilling av timer må skje før klokken 12:00 siste virkedag før kjøretimen. Obligatorisk opplæring må avbestilles innen 3 virkedager.


Lærere klasse B

Kommende kurs

Trafikant i mørket (TG)

27. okt / AB Trafikksenter AS / 1.800 kr

Trafikant i mørket (TG)

28. okt / AB Trafikksenter AS / 1.800 kr

Trafikant i mørket (TG)

3. nov / AB Trafikksenter AS / 1.800 kr

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp (TG)

15. nov / AB Trafikksenter, Nedre Rommen 1 / 1.000 kr

Ta kontakt

Messenger