SKOLEREGLEMENT

AB Trafikksenter AS AVD. ROMMEN

SKOLEREGLEMENT

Undervisningskrav/tid: 

Alle undervisningstimer skal vare i 45 minutter, dette er definert som 1 timer. Timene skal ikke avbrytes av lærer eller eleven til private gjøremål. Det stille swkrav til nivå for å gjennomføre obligatoriske kurs/timer. Med det menes det at det må være etablert ett godkjent ferdighetsnivå. 

 

Påmelding/Avbestilling/Sykdom:

Påmelding til alle kjøretimer og alle typer kurs er bindende. Avbestilling av kurs og timer må skje direkte med lærer eller kontor senest siste virkedag innen klokken 12. innenfor normal åpningstid. For obligatorisk kursing er avbestilligsfristen 3 virkedager før. For førerprøve er avbestillingsfristen 3 virkedager før. Ved for sen avbestilling må avtalene betales fullt ut. Det aksepteres ikke avbestilling pr. sms eller mail.

 

Fremmøte: 

Alt fremmøtet er ved skolens lokaler Nedre Rommen 1, 0988 Oslo, når det gjelder kjøretimer eller kurs. Ved obligatorisk opplæring er det 100% fremmøtet om det skal kunne godkjennes (Dette er lovfestet gjennom Statens Vegvesen)Om man kommer forsent til obligatorisk opplæring kan dette tas igjen ved senere annledning. Den tapte tiden vil bli belastet eleven på nytt. 

 

Betaling/pakker: 

  • Ved avtale om kjøp av pakke, skal pakken betales ved/innen oppstart,. Påfølgende kjøretimer betales fortløpende. 
  • Startpakken refunderes ikke og er ansett som påbegynt ved innbetaling og eller/første kjøretime. 
  • Pakkens varighet er 12 måneder. 
  • Pakken kan ikke overføres til andre
  • Startpakken gir ingen førerkort garanti
  • Betaling av kurs skal skje senest ved oppstart av kurset
  • Prislisten kan endres uten foregående varsel.

Ta kontakt

Adresse

NEDRE ROMMEN 1

0988 OSLO

221 09 250

kristine@abtrafikksenter.no

Messenger